Liên hệ
 
Liên hệ với ASIN
Một trong những điều cần thiết trên con đường thành công của chúng tôi là gặp gỡ với khách hàng. Để nhận đựơc những chi tiết nhỏ nhất, đơn giản là liên lạc bằng thư tín, email, điện thoại, Fax. Khi nhận được những yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách bất cứ lúc nào.
Quý khách có thể gọi điện thoại trực tiếp tới: 0908 85 85 95
Văn phòng tại Việt Nam :
43 Đường 42 Quận 2 TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (848)  38 900 009 - 35 399 993  - 0908 858595
Website : www.asinvn.com
Email : info@asin.vn
Văn phòng tại USA:
1740 E. Garry Ave., Suite 107, Santa Ana, CA 92705
Điện thoại : 714-225-9997 - Fax : 949-261-9998
Website : www.asinvn.com
Email : usa@asin.vn
LOVE TO MAKE THE COOL THING!